Meet The Team

Rohit_RAS.JPG

Rohit Jhunjhunwala

+919444005772

Research Affairs Secretary

Cores

Arnab Gupta_Events.jpg

Arnab Gupta

+91 82401 15799

Events

Guru Prakash_Design.JPG

Guru Prakash

+91 9669571706

Media, Ambience and Designs

Sakthivel_Events.jpg

Sakthivel

+91 90256 83131

Events

Dinesh_media_MAD.jpg

Dinesh Bandi

+91 99129 82970

Media, Ambience and Designs

Vamika Perumal_Events.PNG

Vamika Perumal

+91 73058 35113

Events

THENNAVARAJAN S SPONSORSHIP RSD21.png

Thennavarajan S

+91 94818 03351

Sponsorship and Marketing

Pranab Kumar Roy

+91 8056121414

Logistics and Operations

Palaniappan_Venkatachalam_Alumni_connect

Palaniappan Venkatachalam

+91 73581 90486

Alumni Connect

Coordinators

Rekha S

Pugazhenthi T_MAD _ Events.jpg

Pugazhenthi T

Sowmya_events.jpg

Sowmya S

DeepthyRoseJose_Events.png

Deepthy Rose Jose

Ishank Jain_Events.jpg

Ishank Jain

Raghunath _Logistics.jpg

Raghunath Sahoo

Ansari Usama

Naman

Vamsi_Mad.jpg

Lakshmi Jayalal

B Vamsi Krishna

Sourav Ghosh_MAD.jpg

Sourav Ghosh

Jay Fultariya

Milukuri Srivashista MAD.jpg
Hrishikesh.jpg
Deep Singh_Sponsorship.jpg

Milukuri Srivashista

Hrishikesh Babasaheb

Deep Singh

Adarsh K Tiwari

Nayana V

Subrahmanyam

Sagar Panchal

Karthik R

Screenshot_20210320-131619_WhatsApp.jpg

Anurag Chauhan

Ramachandra K

Harivignesh A

Ramakant Nirmalkar